Roth Warmtepomp Energielabel

Warmtepompsystemen

Hernieuwbare energiebronnen gebruiken

Met de warmtepomptechnologie van Roth wordt hernieuwbare energie voor de eigen woning het hele jaar door beschikbaar. De zeer efficiënte techniek biedt de mogelijkheid om onmiddellijk en duurzaam de kooldioxide-uitstoot te verminderen en de huishoudelijke verwarmingskosten drastisch te verminderen.

Warmtepompen stellen de energie die in de omgeving voorhanden is ter beschikking voor verwarming, warm water en koeling. Na jarenlang in de praktijk te zijn gebruikt, hebben ze hun betrouwbaarheid en rentabiliteit bewezen. Ze bieden u de verleidelijke zekerheid niet langer van fossiele brandstoffen afhankelijk te zijn.

Welbehagen aan halve prijs

Fossiele energieproducten worden steeds duurder. Huiseigenaars en verwarmingsspecialisten zullen ook in de toekomst met hogere energieprijzen rekening moeten houden. Tenzij ze voor een verwarming met een warmtepomp kiezen. Alleen zo kunnen ze de verwarmingskosten tot 50 % doen dalen.
Met de gecombineerde Roth zonnewarmtepompen Ex energiesystemen zijn daar bovenop nog verdere besparingen mogelijk tegenover traditionele warmtepompen.

Veel omgevingswarmte, weinig aandrijvingsenergie

Energiepijl Warmtepomp Roth warmtepompen combineren energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming, koeling en opwarming van water op een ideale manier in een toestel. Ze verwarmen onafhankelijk van het moment van de dag of het seizoen met tot 80 % gratis opgeslagen zonnewarmte uit het milieu en 20 % stroom als aandrijvingsenergie.

Stroom heeft het voordeel dat enerzijds het aandeel van hernieuwbare productie door wind en zon steeds groter wordt en anderzijds dat verhogingen van de elektriciteitsprijs slechts voor 20 % op warmtepompen betrekking hebben omdat het grootste deel van de warmte-energie gratis uit het milieu wordt gehaald.

Veel wooncomfort, nauwelijks milieubelasting

Warmtepompen verwarmen zonder vlammen en dus ook zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Het milieu wordt niet belast door CO2 of fijn stof in het woongebied. Door de specifieke werking wordt de CO2-uitstoot in vergelijking met een conventionele verwarmingsketel tot 50 % gereduceerd.
Hoe schoner de stroomproductie wordt, hoe beter de milieubalans van warmtepompen wordt milieubelasting

De warmtepomp: in principe meer dan 180 jaar oud

Alles is begonnen in 1824 toen de dan 28-jarige Franse natuurkundige Nicolas Léonard Sadi Carnot het ideale gedrag van een stoommachine onderzocht. Hij ontdekte dat dit afhankelijk is van de warmteovergang tussen een warmer en een kouder voorwerp. Tussen Carnot en een inzetbare warmtepomp voor verwarming verliepen er nog enkele jaren. Eerst moesten de Engelsen Joule en Kelvin in 1852 nog ontdekken dat gassen bij ontspanning uit hoge druk afkoelen en omgekeerd bij drukverhoging opwarmen. Toen de Oostenrijker Peter Ritter von Rittinger die ontdekking gebruikte en in 1856 een compressiemachine voor stoomoververhitting bouwde, was het principe van de warmtepomp uitgevonden.

Hoe men uit „gevoelde koude“ behaaglijke warmte pompt

Werkingsprincipe warmtepomp Een koelkast onttrekt warmte uit levensmiddelen en geeft die warmte via de lamellen aan de achterkant aan de ruimte af. Een warmtepomp onttrekt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht en geeft die “omgevingswarmte” via bijvoorbeeld een verwarmingssysteem op lage temperatuur zoals een vloer-, wand- of plafondverwarming aan de kamer af.

In de gesloten kringloop van de warmtepomp wordt een vloeibaar koelmiddel door de in de bodem, het grondwater of de lucht opgeslagen warmte-energie opgewarmd en verdampt het. Een elektrisch aangedreven compressor perst het gasvormige koelmiddel samen en verhit het.

In de condensor geeft het hete koelmiddel de warmte af aan de verwarmingskringloop. Daarna wordt het via het expansieventiel ontspannen en komt het opnieuw terecht in de verdamper waardoor de kringloop van voor af aan kan beginnen.

De Duitse ingenieur Carl Paul Gottfried von Linde ontwikkelde op basis van dat principe de eerste koelkast. In het jaar 1876 ontving hij daarvoor een patent. Vandaag de dag is de koelkast uit geen enkel huishouden meer weg te denken. En met de warmtepomp zal dat weldra ook het geval zijn, aangezien die met hetzelfde betrouwbare principe werkt, maar dan omgekeerd.