Roth Grond/Water Warmtepompen

Grond/Water warmtepompen

De bodem is een goede warmtebuffer

De temperaturen in de bodem zijn het hele jaar door nagenoeg constant. Voor warmtepompen, die de bodem als warmtebron gebruiken, betekent dat een groot vermogen en weinig energieverbruik.

De warmte die in de bodem wordt opgeslagen, wordt normaal gesproken via een horizontaal captatienet of aardwarmtesonden gebruikt. De warmte wordt daarbij binnen een bodemkring opgenomen en naar de koude kant van de warmtepomp gevoerd. Belangrijk zijn de bodemgesteldheid en het watergehalte. Vaste vochtige bodems zijn beter dan droge en zanderige.

Voor een horizontaal captatienet is een stuk grond vereist dat ongeveer 1,5 tot 2,5 keer zo groot is als de te verwarmen woonoppervlakte. Het horizontaal captatienet met Roth kunststofleidingen wordt onder de vorstgrens op een diepte van ongeveer 1,2 meter tot 1,5 meter aangebracht. De constante temperatuur bedraagt op die diepte afhankelijk van het seizoen tussen +5 en +10 °C. Bij nieuwbouw is het aanbrengen van het captatienet tijdens de bouwfase zeer gemakkelijk. De grond wordt over de vereiste oppervlakte afgegraven en na het aanbrengen van het captatienet weer aangevuld.

Het captatienet kan ook in een greppel worden aangebracht. In dat geval dient er minder grond te worden verplaatst. Als geen van beide manieren van aanbrengen mogelijk zijn, moet er worden gebruik gemaakt van een verticaal aangebrachte aardwarmtesonde. Een captatienet plaatsen is, afhankelijk van de regio, onderhevig aan een meldingsplicht.

Verticaal aangebrachte aardwarmtesonden hebben zeer weinig oppervlakte nodig. Vanaf een diepte van ongeveer 10 meter is de constante temperatuur van de bodem het hele jaar door met 8 tot 12°C zeer stabiel. Als er aardwarmtesonden worden gebruikt, moet de planning en de uitvoering door een erkend boringsbedrijf gebeuren. Aan installaties van aardsonden zijn in vergelijking met een captatienet hogere kosten voor het plaatsen verbonden.

Aardwarmtesonden vormen momenteel de geprefereerde warmtebronnen en zijn vooral geschikt als het stuk grond waarover men beschikt, klein is. De gebruikelijke lengte van de sonde ligt tussen de 40 en de 100 meter. Voor het gebruik van aardwarmtesonden is een vergunning nodig.

Goede vermogenswaarden

De verschillende vermogensklassen tot 23 kW en de hoge vertrektemperatuur (tot 65°C) zorgen ervoor dat de moderne Roth grond/water warmtepompen Ex voorbestemd zijn om te worden gebruikt bij nieuwbouw of de renovatie van eenof meergezinswoningen. Met hun zeer goede vermogenswaarden zijn ze bijzonder goed geschikt voor monovalent gebruik. Veiligheidshalve en voor de antilegionellabacterie-functie van de sanitair waterverwarming is er echter standaard een verwarmingsweerstand van 6 kW en vanaf vermogensklasse 14 een 9 kW ingebouwd.

Alle types Roth grond/water warmtepompen TerraCompact® Ex en de TerraCompact® Ex B bekoren niet alleen door hun goede vermogenswaarden, maar ook door hun compacte bouwvorm.

Alle noodzakelijke componenten voor een comfortabele en milieuvriendelijke verwarming en optionele koeling zijn ruimtebesparend in een aantrekkelijke behuizing ondergebracht. Ze hoeven niet meer tegen de wand te worden gemonteerd. De Roth TerraCompact® Ex B is bovendien uitgerust met een boiler voor sanitair warm water en bijkomende componenten die nodig zijn voor de sanitair watervoorziening. Alle componenten werden in de fabriek getest en zijn optimaal op elkaar afgestemd.

Door hun compacte bouwvorm bieden de Roth grond/water warmtepompen planningszekerheid en zijn ze gemakkelijk te installeren. Op die manier wordt er bespaard op kostbare plannings- en montagetijd.

Koelen met de verwarming

Optioneel kunnen de Roth grond/water warmtepompen Ex niet alleen verwarmen, maar ook koelen. Er wordt dan via de verwarmings- en koelsystemen in de wand, het plafond en de vloer warmte onttrokken aan de ruimte en naar de bodem gestuurd. Aangezien die koelfunctie uitsluitend door de aardcollector of de aardsonde wordt uitgevoerd, spreekt men van passieve koeling. De prioriteit die wordt gegeven aan de sanitair watervoorziening zorgt ervoor dat indien nodig de passieve koeling wordt uitgeschakeld en de warmtepomp wordt ingeschakeld tot het water de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als de gewenste temperatuur bereikt is, schakelt de installatie opnieuw over op passieve koeling. Aangezien daarbij alleen de circulatiepomp werkt en de warmtepomp uitgeschakeld blijft, is dat extra comfort in principe gratis. In de zomer wordt zo de temperatuur van de bodem gebruikt om de ruimte aangenaam koel te houden.