Kamerthermostaten

Regeltechniek

Oppervlakteverwarmings- en koelsystemen moeten een optimale, aan de atmosferische omstandigheden en aan de vragen van de gebruiker aangepaste werking waarborgen, evenals een hoge rentabiliteit en een zo goed mogelijk gebruik van de energie. De verordening op energiebesparing (EnEv) eist voor oppervlakteverwarmings- en koelsystemen een regeling in functie van de buitentemperatuur en van de tijd, en een regeling van de temperatuur per kamer.

De toekomst begint vandaag al

De kamerthermostaat maakt deel uit van het totale geheel, waarbij een makkelijk configureerbare communicatie tussen de besturingselementen en het management van het gebouw voorop staat. De communicatie tussen de sturingselementen, bijvoorbeeld bij meerdere verdiepingen één- of meergezinswoningen, kan gebeuren zowel via een draadloze als via een busaansluiting. Met een PC/laptop kan onmiddellijk een verbinding gemaakt worden met de Roth draadloze regeltechniek via de geïntegreerde LAN-interface. Zo kan de kamertemperatuur uitgelezen worden en de gewenste waarden veranderd worden. Ook zijn instellingen en monitoring van de systeemparameters met PC gemakkelijk en comfortable en dit zeker bij grotere gebouwen. In de toekomst maakt de LAN-verbinding van de sturing het mogelijk om een verbinding tot stand te brengen met het internet of met een WLAN-netwerk en is de communicatie met Smartphones voorbereid. Een geïntegreerde SD-geheugenkaart met Bootloader software maakt het mogelijk om een makkelijke toekomstige uitbreiding van het systeem uit te voeren zonder vervanging van de sturing.