De oplossing voor buitenmuren

... de oplossing voor buitenmuren

Het Fraunhofer Institut bevestigt het comfort van het ClimaComfort® paneelsysteem, in het bijzonder bij installatie tegen een buitenmuur

Bij installate van het ClimaComfort® paneelsysteem tegen een buitenmuur van de kamer wordt het effect van de buitentemperatuur om het zo te zeggen ontkoppeld van de binnentemperatuur. Zeker in de conventionele bouw kan met de gebruikelijke extra isolatie de verwarming en koeling aanzienlijk verminderd worden volgens EnEv.
Noteer dat de minimale eisen volgens de nieuwe EnEV 2009 zijn. Daarbij is bij veranderingen van de buitenmuur aan bestaande gebouwen isolatie met U-waarden van 0.24W/m²K aan te houden en van 0,35 W/m²K in geval van isolatie van de binnenzijde. De positieve effecten, om de buitenmuren het eerst te isoleren, blijken uit de comfortstudie van het Fraunhofer Instituut voor Bouwfysika (IBP). De studie is gebeurd volgens de DIN EN ISO 7730. Zij geeft ook aan dat met het isolatiescherm de oorsprong van thermische bruggen geëlimineerd worden. Bij een grotere warmte- of koelbehoefte kunnen ook de binnenwanden geïsoleerd worden.

Het plafond als energieoppervlak, in het bijzonder voor koeling

Als de vloer en de wanden niet voldoen aan de behoefte aan energie, kan ook het plafond gebruikt worden. De plafondinstallatie is vooral zinvol bij de uitbouw van een zolder. Vooral voor de koeling is het aangeraden het gebruik van het Clima- Comfort® paneelsysteem te installeren in het plafond.

Eenmalig performantieprofiel: behaaglijkheid, energieëfficient, snel reactievermogen

Terwijl in nieuwbouw de installatie van relatief kleinere zones met het ClimaComfort® paneelsysteem al uitstekend zijn volgens EnEv, ontstaat de vraag hoe bij bestaande gebouwen de systeemindeling en de prestaties te plannen zijn. Hiervoor heeft het IBP voor bestaande type-gebouwen een warmte- en vochttechnische berekeningsmethode ontwikkeld. Daarna wordt de vermindering van de warmtebehoefte door extra binnenisolatie, uitgaande van een U-waarde van 0.35, berekend.
Het ClimaComfort® paneel evenals zijn hoog rendement isolatiescherm verhinderen het afkoelen van de ruimte via het omgevingsoppervlak. Zo ontstaan ook bij renovatiewerken comfortabele woonruimten wanneer de IBP-richtlijnen en een zorgvuldige planning gevolgd worden. Vooral bij door Monumentenzorg beschermde gevels is deze manier van afwerken van buitenmuren aangewezen.
Technische metingen volgens EN 1264 maken de prestaties van het systeem duidelijk. Overtuigend is de korte reactietijd van het systeem. Zo bereikt het al na een 12-tal minuten 60 % van zijn capaciteit. Daarbij kan met een vertrektemperatuur van 35 °C een warmtevermogen aan de wand tot 88 W/m² bereikt worden. Met de hoge warmtegeleidende gipskartonplaten Climafit van Gyproc kunnen daarbij verwarmings- en koelprestaties bereikt worden die bij de klassieke geïntegreerde systemen voor temperatuursbeheersing voorheen ondenkbaar waren.