Regenwatertanks voor ondergrondse opstelling

Regenwater is van onschatbare waarde voor mens en natuur

Regenwater kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals het vullen van vijvers, reinigen van terrassen, water geven aan planten, ...

Door het gebruiken van regenwater in plaats van drinkwater voor deze toepassingen worden de kosten gereduceerd en drinkwater bespaard. Dit is een waardevol resultaat zowel economisch als ecologisch.

Roth biedt in zijn gamma 4 soorten tanks aan die geschikt zijn voor ondergrondse opstelling.

   

 Vlakke regenwatertank
Twinbloc

Compacte regenwatertank
Monobloc

   
Ronde regenwatertank  Rechthoekige regenwatertank