Roth Quadroline TQ-K

TQ-K Combi-boiler

Een combi sanitair warm waterboiler verenigt een bufferopslagtank en een sanitair warm waterboiler in één systeem. Ze zijn gemaakt volgens het tweetanksysteem. De bufferopslagtank dient voor de opslag van zonne-energie die geleverd wordt door de collecoteren en de sanitair warm waterboiler zorgt voor hygiënisch sanitair warm water.