TQ-TWK SWW combi-boiler

TQ-TWK SWW combi-boiler

Een combi sanitair warm waterboiler verenigt een bufferopslagtank en een sanitair warm waterboiler in één systeem.Ze zijn gemaakt volgens het twee-tanksysteem. De bufferopslagtank zorgt voor het verwarmingswater en de sanitair warm waterboiler zorgt voor het hygiënisch sanitair warm water.