Garantie montagewerktuigen

De firma Roth geeft de volle, wettelijke garantie van 24 maanden op haar persmachines en - gereedschappen. De garantieperiode begint altijd op het moment van uitlevering en kan in geval van twijfel worden aangetoond met de aankoopfacturen.

Binnen de garantieperiode omvat de garantie het verhelpen van alle voorkomende schadegevallen of gebreken bij deze gereedschappen die het resultaat zijn van materiaal- of productiefouten.

Van garantie uitgesloten zijn:

  • schade die door ondeskundig gebruik of slecht onderhoud ontstaat.
  • schade die ontstaat door het gebruik van producten die niet goedgekeurd zijn door Roth voor haar persmachines.
  • schade die door het persen van ongeschikte buizen of fittingen ontstaat.

Voor slijtdelen geeft Roth alleen garantie gedurende de te verwachten levensduur. Werkzaamheden als gevolg van garantieclaims hoeven niet te worden betaald. Wel draagt de gebruiker de vrachtkosten voor aanbieden en retourneren.

Klachten kunnen uitsluitend worden erkend wanneer de machine ongedemonteerd aan Roth of een Roth-servicedienst wordt aangeboden.

Een reparatie of een vervanging van de machine op basis van garantieredenen resulteert niet in een verlenging van de garantieperiode. De reparatie of vervanging vindt alleen plaats door nieuwe onderdelen waarvan de werking met die van de oude onderdelen overeenkomt. Elk defect en daarom vervangen onderdeel is eigendom van de fabrikant.


Aansluitende garantie na afloop van de wettelijke garantieperiode

Wij garanderen voor de periode na de wettelijke garantieperiode vrijwillig de als volgt vermelde aansluitende garanties.

1 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persmachines, tussenklauwen en persringen

Roth biedt een aansluitende garantie van een jaar voor alle nieuwe persmachines, tussenklauwen en persringen, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Roth of een door Roth erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem voor nadere informatie over de kosten hiervoor contact op met Roth of een door Roth geautoriseerde servicedienst.

3 jaar aansluitende garantie voor nieuwe persklauwen

Roth biedt een aansluitende garantie van drie jaar voor alle nieuwe persklauwen, wisselklauwen en persinzetstukken, wanneer ze minimaal elke 12 maanden voor onderhoud bij Roth of een door Roth erkende servicedienst zijn geweest. Het onderhoud wordt gefactureerd. Neem voor nadere informatie over de kosten hiervoor contact op met Roth of een door Roth geautoriseerde servicedienst.