BENOveren = beter renoveren

RENOVEREN? DOE HET DAN METEEN GOED. BENOVEER!

Wie een blik werpt op de Vlaamse woningen, kan er niet naast kijken: het overgrote deel van ons woningbestand is sterk verouderd. Van de bijna 3 miljoen woningen die Vlaanderen telt, zijn er 200.000 in een te slechte staat om nog tot een aanvaardbare basiskwaliteit te komen. Maar de overgrote meerderheid heeft nood aan een grondige renovatie: een esthetische renovatie, een comfortrenovatie, een bouwtechnische renovatie en vooral ook ... een energetische renovatie. Wist je namelijk dat meer dan de helft van onze huizen dateert van voor 1970, toen woningen nog helemaal niet werden geïsoleerd?

Om de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact afgesloten. De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. Een ambitie die broodnodig is in de strijd tegen de klimaatverandering en die tevens de enige garantie biedt op energieonafhankelijkheid en een betaalbare energiefactuur.

Om de doelstellingen van het Renovatiepact te bereiken, moeten we vanaf nu anders gaan denken over onze woningen. Vooruitdenken vooral. Gewoon renoveren – dus alleen maar doen wat op het vlak van energiebesparende maatregelen momenteel wettelijk is verplicht – gaat niet ver genoeg.

Wie verstandig is ‘BENOveert’: renoveert beter. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties dus. En ook grondiger: goed gepland en met deskundig advies, zodat de verscheidene renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven.

Wie verstandig is, wacht ook niet langer om aan de BENOvatie van zijn woning te beginnen. Hoe sneller je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft.

Roth en BENOveren

Één van de belangrijkste stappen bij het BENOveren is de keuze van de juiste verwarming.

Bij verwarming is de eerste stap het gebruik van Roth vloerverwarming, hierdoor kan u werken met lagere temperaturen waardoor u het rendement van uw verwarmingsinstallatie verhoogt. Vervolgens kan u gebruik maken van de Roth warmtepompen, in combinatie met Roth vloerverwarming wordt u hierdoor onafhankelijk van fossiele brandstoffen voor de verwarming van uw woning en de productie van sanitair warm water.

Voordelen
  •  Een lagere energiefactuur
  • Meer comfort
  • Een gezonder binnenklimaat
  • Esthetische meerwaarde
  • Financiële meerwaarde
  • Nodig voor ons klimaat
  • Je woning klaar voor je oude dag
  • Minder onderhoud
  • Vandaag al haalbaar
  • De overheid betaalt mee