Energiepremies Brussel

Met de steeds veranderende premies geven wij u hier een beknopt overzicht van de premies voor warmtepompen:

> Premie voor warmtepompen 2021:
Voor woongebouwen
  Bedrag
Maximum
Warmtepomp
A: 4.250 € / wooneenheid
B: 4.500 € / wooneenheid
C: 4.750 € / wooneenheid
50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur
BONUS indien uitstap uit stookolie of steenkool
Enkel voor gezinnen en mede-eigendommen in de woonsector
Indien voorheen verwarmingsketel op stookolie:
A: 300 €
B: 350 €
C: 500 €
Indien voorheen stookolie- of steenkoolkachel:
A: 600 €
B: 700 €
C: 1.000 €

A: Basiscategorie
B: Categorie van de gemiddelde inkomens
C: Categorie van de lage inkomens

De meest recente voorwaarden en bedragen kan u vinden op de website van Leefmilieu Brussel

> Bijkomende premies 2021:

Gemeentelijke premie, afhankelijk van de gemeente